تهدیدات درون سازمانی

کارمندانی که داده‌های شما را با خطر روبرو می‌کنند
حمیدرضا تائبی
امنیت
21/05/1396 - 17:25
هنگامی که درباره هکرها و به‌ویژه مجرمان سازمان‌یافته صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه نگاه‌ ما به خارج از یک سازمان متمایل می‌شود. در زمان بروز یک حمله هکری بسیاری از مدیران یا حتی کارشناسان امنیتی یک سازمان...