تمرین آگاهانه

علاوه بر ده هزار ساعت تمرین، به چه چیزهای دیگری برای موفقیت نیاز دارید
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
04/02/1396 - 10:20
چه عاملی افراد بسیار موفق را متفاوت می‌‌سازد؟ به لطف گلدول (Gladwell) و استفاده او از تحقیقات اریکسون پاسخ این سوال در قانونی به نام قانون «ده هزار ساعت» نهفته است. به این مفهوم که هر کسی با ده هزار...