تقویت مهارت شنیداری

 می‌خواهید شنونده بهتری باشید؟ از این سه عادت نادرست اجتناب کنید
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
10 خرداد 1397
گوش کردن یک هنر فراموش شده و تمرینی است که دست کم گرفته می‌شود. اکثر آدم‌ها ترجیح می‌دهند صحبت کنند. و زندگی در جهانی پر از پچ پچ‌های خسته‌کننده باعث می‌شود که افراد احساس کنند که حرف‌هایشان شنیده...