تفاوت معماری یکپارچه و میکروسرویس

معماری یکپارچه و میکروسرویس چه تفاوت‌هایی دارند؟
پرونده ویژه
12/09/1401 - 11:25
معماری یکپارچه (Monolithic Architecture)، مدل سنتی توسعه نرم‌‌افزارهای کاربردی است. در این‌جا، واژه یکپارچه به‌معنای ترکیب همه مولفه‌ها در قالب یک مفهوم واحد است. لازم به توضیح است که فرهنگ لغت...