تغییر فکر دیگران

چگونه ذهن افراد را تغییر دهیم؟
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
26 شهريور 1396
در کسب‌وکار هم مانند زندگی، موفقیت شما می‌تواند به تغییر ذهنیت یا عقیده افراد بستگی داشته باشد زیرا باعث می‌شود با شما هم‌عقیده شوند. این کار به‌طور تعجب‌آوری سخت و دشوار است و افراد خیلی کمی هستند...