تعویق کنکور سراسری 99

کنکور سراسری 99 به تعویق افتاد
اخبار ایران
21 مرداد 1399
وزیر بهداشت از بررسی مجدد زمان برگزاری کنکور سراسری خبر داد و گفت: اگر دستورالعمل های سختگیرانه بهداشتی رعایت نشود مخالف برگزاری کنکور در موعد مقرر هستم.