تعطیلی کشور

تعطیلی کشور از 25 مرداد تا 30 مرداد 1400
اخبار ایران
23 مرداد 1400
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر کرد.
تعطیلی و گروه بندی مشاغل در کرونا- مرداد 1400
اخبار ایران
17 تير 1400
رئیس اتاق اصناف تهران:ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور را برای 6 روز تعطیل اعلام کرد. براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به علت آغاز پیک پنجم کرونا اصناف گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 تعطیل و مجاز به...