تعطيلات افراد ناموفق

۱۱ کاری که آدم‌های ناموفق در آخر هفته انجام می‌دهند!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
19/11/1395 - 09:45
وقتی به آخر هفته نزدیک می‌شویم، همیشه انجام برخی کارها از ذهن ما می‌گذرد. اگر بتوانیم با یک برنامه‌ریزی مناسب، استفاده بهینه‌ای از تعطیلات آخر هفته خود داشته باشیم، این کار موجب می‌شود از فشار و...