تعرفه اینترنت موبایل

53 میلیون نفر در ایران از اینترنت موبایل استفاده می کنند
07 خرداد 1397
آخرین شاخص‌های مهم بخش ارتباطات کشور تا پایان سال 96 منتشر شد. برمبنای این آمار، بیش از ۵۳ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل استفاده می کنند و ضریب نفوذ موبایل به 110 درصد رسیده است.
اشتراک در تعرفه اینترنت موبایل