تعامل

روباتی با چهره انسانی و توانایی برقراری ارتباط کلامی با انسان‌ها
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
02/02/1395 - 20:04
روباتی که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است و بسیاری آن‌را ملموس‌ترین چهره روباتی نزدیک به انسان‌ها تشبیه کرده‌اند، Jia Jia نام دارد. روباتی که به راحتی توانایی صحبت کردن با انسان‌ها را دارد.