ترك شغل

با دیدن این ۷ نشانه شغل خود را ترک کنید!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
05/08/1395 - 09:00
برخی‌ها به خاطر درآمد و پول بیشتر شغل خود را ترک می‌کنند و برخی دیگر برای یافتن فرصت‌های بهتر. این که به شغل فعلی خود قانع باشید، خوب است؛ اما باید مراقب بود که قانع بودن مانع پیشرفت و ایجاد حس...