ترفند يادگيري

 با این تکنیک علمی سرعت یادگیری خود را دوبرابر کنید!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
21 اسفند 1395
مدت‌ها کارشناسان بر این عقیده بودند که ظرفیت یادگیری ثابت است. اما با توجه به مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، اخیر روانشناسان و مربیان عنوان می‌کنند که بر اساس شواهد زیاد موجود، هوش انسان...