ترفند يادگيري

 با این تکنیک علمی سرعت یادگیری خود را دوبرابر کنید!
21 اسفند 1395
مدت‌ها کارشناسان بر این عقیده بودند که ظرفیت یادگیری ثابت است. اما با توجه به مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، اخیر روانشناسان و مربیان عنوان می‌کنند که بر اساس شواهد زیاد موجود، هوش انسان قابل افزایش است، پس به طور حتم استفاده از برخی ترفندها و فنون می‌توانند به قدرت و سرعت یادگیری کمک کنند.
اشتراک در ترفند يادگيري
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال