ترفند ورد

چگونه یک متن را در ورد جستجو و با یک عنصر دیگر مثل تصویر جایگزین کنیم
محسن آقاجانی
کارگاه
29 خرداد 1397
مواقعی پیش می‌آید که شما نیاز دارید یک متن را با یک گرافیک یا عکس جایگزین کنید. مایکروسافت ورد گزینهای برای جستجو و جایگزین کردن این متن با عکس مورد شما ندارد، اما راهکاری وجود دارد که با استفاده از...