ترفند اندروبد

نکات و ترفندهایی که هر کاربر اندروید باید از آن مطلع باشد (بخش سوم)
محسن آقاجانی
ترفند اندروید
11/02/1398 - 13:15
طی چند سال گذشته اندروید در صدر اپلیکیشن‌های موبایل قرار داشته است و در رقابت بهترین سیستم عامل موبایل نیز چندین بار iOS را شکست داده است. یکی از عوامل کلیدی افزایش موفقیت اندروید انعطاف پذیری و...
ترفندهایی که هر کاربر اندروید باید از آن مطلع باشد (بخش اول)
محسن آقاجانی
ترفند اندروید
04/02/1398 - 12:35
طی چند سال گذشته اندروید در صدر اپلیکیشن‌های موبایل قرار داشته است و در رقابت بهترین سیستم عامل موبایل نیز چندین بار iOS را شکست داده است. یکی از عوامل کلیدی افزایش موفقیت اندروید انعطاف پذیری و...