ترفندهای کارآفرینی

۵ توصیه به کارآفرینان تازه‌کار!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
22/10/1395 - 10:15
کارآفرینی یعنی چند سالی از عمرت را طوری زندگی کن که اکثر آدم‌ها زندگی نمی‌کنند، آن وقت بقیه عمرت را جوری زندگی کن که اکثر آدم‌ها نمی‌توانند. ...