ترفندهای بهره‌وری

۱۰ ترفند بهره‌وری برای افزایش بازده کاری!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
13 بهمن 1395
برای اکثر ما، بهره‌وری یعنی انجام کار بیشتر در زمان کمتر، که البته این نوع نگاه به بهره‌وری صحیح نیست. بهره‌وری در محل کار یعنی انجام مهمترین کارها در کارآمدترین حالت ممکن.