ترفندهاي كارآفريني

۱۰ ترفند ساده پرورش کودکان کارآفرین
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
27/07/1395 - 09:20
ایجاد تفکر کارآفرینی در کودکان ضرورتی غیرقابل انکار است. به گفته روانشناسان سال‌های اولیه زندگی بیشترین تاثیر را در زندگی فرد دارد. مطالعه گذشته کارآفرینان موفق نشان می‌دهد که آن‌ها در میان خانواده‌...