ترسیم نمودار شبکه

رسم نمودارهای شبکه به شما کمک می‌کنند دید روشنی نسبت به همه دستگاه‌ها و ارتباطات میان آن‌ها به دست آورید. برنامه‌های رایگان خوبی برای این منظور وجود دارند. در این مطلب ما از سایت www.Draw.io  برای ساخت نمودار شبکه خود استفاده خواهیم کرد. برای رسم نمودار مراحل زیر را دنبال کنید.
اشتراک در ترسیم نمودار شبکه
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال