تجهیزات موبایل سازمانی

BYOD، داده‌های سازمان، ابزارهای کارکنان
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
06 اسفند 1394
مدتی است که ابزارهای همراه کارکنان، در عمل به بخشی از ناوگان ارتباطی و پردازشی شرکت‌ها و سازمان‌ها تبدیل شده است. به نظر می‌رسد که چند سالی است وارد عصر (BYOD (Bring Your Own Device) شده‌ایم؛ عصری...