تاریخ واریز سود سهام عدالت

تاریخ جدید واریز سود سهام عدالت در اردیبهشت 1401
اخبار ایران
26/02/1401 - 16:30
معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی از واریز سود سهام عدالت در اردیبهشت 1401 خبر داد. ...
زمان دقیق واریز سود سهام عدالت- پاییز 1401
اخبار ایران
16/08/1401 - 11:15
احساس خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش از پرداخت سود سهام عدالت 1400 در پاییز 1401 خبر داد. بر اساس جزییاتی که تاکنون منتشر شده، قرار است این سود برای 49 میلیون سهامدار عدالت واریز شود.