تاریخ اعلام نتایج کنکور 1400

تاریخ دقیق اعلام نتایج کنکور 1400
اخبار ایران
30 تير 1400
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال 1400 را اعلام کرد. در ادامه به تاریخ اعلام نتایج کنکور 1400 تاریخ اشاره شده است.