بسته‌های اینترنت بلندمدت همراه اول

خرید بسته‌ اینترنت بلندمدت همراه اول- بهار 1401
الناز قنبری
تعرفه اینترنت
08/07/1400 - 13:00
همره اول در راستای بالا بردن قدرت انتخاب مشترکین، بسته های اینترنت متنوع و مقرون به صرفه جدید خبر را ارائه می دهد. این بسته‌ها، بسته‌های آلفاپلاس مدت دار 3 ماهه، 6 ماهه و یک‌ساله با قیمت مناسب هستند...
معرفی بسته‌ های اینترنت بلندمدت همراه اول
الناز قنبری
تعرفه اینترنت
03/06/1399 - 14:45
همره اول در راستای بالا بردن قدرت انتخاب مشترکین، بسته های اینترنت متنوع و مقرون به صرفه جدید خبر را ارائه می دهد. این بسته‌ها، بسته‌های آلفاپلاس مدت دار 3 ماهه، 6 ماهه و یک‌ساله با قیمت مناسب هستند...