برنامه نویسی با زبان R

آیا R به زبان رسمی برنامه‌نویسی بزرگ‌داده‌ها تبدیل خواهد شد؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
برنامه نویسی
28/06/1396 - 11:55
به‌رغم مزایای بسیار زیادی که بزرگ‌داده‌ها برای ما به همراه داشته‌اند و باعث پیشرفت بسیاری از کسب ‌و کارها شده‌اند، اما واقعیت این است که دردسرهای بسیاری برای طراحان و توسعه‌دهندگان به همراه داشته‌اند...