برنامه‌ نویسی زنجیره‌ بلوکی

برنامه‌نویسی زنجیره‌بلوکی چیست و چرا آینده‌دار است؟
پرونده ویژه
19/02/1401 - 15:45
اگر بگوییم زنجیره‌بلوکی آینده است، اغراق نکرده‌ایم؛ زیرا این فناوری در تاروپود زیرساخت‌های مهمی مثل وب 3، زنجیره تامین، مبادلات تجاری، فراجهان، صنعت امنیت، دنیای شبکه، صنایع و بسیاری دیگر از حوزه‌ها...