براوو

مرورگری که سرعت وبگردی را 60 درصد افزایش می‌دهد
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
07/11/1394 - 15:25
شاید براو (Bravo) اولین مرورگی باشد که به معنای واقعی کلمه از تبلیغاتی که به‌طور ناخواسته مقابل چشمان کاربران قرار می‌گیرند، بی‌زار است. این مرورگر ادعا می‌کند برای جلوگیری از نمایش تبلیغات، ممانعت...