بدافزار آیفون

آموزش حذف ویروس و بدافزار مخرب از آیفون و آیپدهای اپل
امین رضائیان
گجت
11/01/1396 - 10:40
آیا آیفون‌ها و آیپدهای اپل ممکن است که ویروسی شوند و خطراتی را برای کاربران به همراه داشته باشند؟ اگر این امکان وجود دارد چگونه می‌توانیم از ویروسی شدن یا عملکرد مخرب یک بدافزار در آیفون یا آیپدمان...