باورهای نادرست در افزایش بهره‌ وری

 این 5 افسانه بهره‌وری را باور نکنید!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
07/11/1396 - 14:35
"اگر هویج بخوری، دیدت تقویت می‌شه"، " اگر نزدیک تلوزیون بنشینی چشم‌هایت ضعیف می‌شه"، وقتی بچه بودیم دائم عبارت‌هایی از این دست را از والدین و اطرافیان می‌شنیدیم و آن‌ها را باور...