بازگشت تعرفه ها

بازگشت بسته‌های اینترنتی بلندمدت همراه اول - 28 مرداد
اخبار ایران
تعرفه اینترنت
29 مرداد 1399
اپراتور همراه اول پس از ۱.۵ ماه بسته‌های کاربردی و بلند مدت خود را برگرداند.
بازگشت بسته‌های اینترنتی بلندمدت ایرانسل - 27 مرداد
اخبار ایران
تعرفه اینترنت
28 مرداد 1399
اپراتور ایرانسل پس از ۱.۵ ماه بسته‌های کاربردی و بلند مدت خود را برگرداند.