بازمهندسی ماشینی

کسب‌وکارها با یادگیری ماشینی سریع‌تر و کارآمدتر می‌شوند
میثاق محمدی‌زاده
عصرشبکه
15/07/1395 - 09:25
شرکت‌ها با استفاده از علم یادگیری ماشینی و روش‌هایی مانند بازمهندسی ماشینی (Machine-reengineering) سعی در خودکارسازی فرایندهای کسب‌وکار دارند. اگرچه این حوزه جدید است و به‌خصوص روشی مانند بازمهندسی...