بازبینی کدهای برنامه نویسی

کدنویسان با شنیدن این هفت جمله به سرعت عصبانی می‌شوند
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
برنامه نویسی
15 خرداد 1397
بدون شک برای شما به عنوان یک برنامه‌نویس چنین موقعیتی پیش آماده است که برای مدتی با فردی کار کرده باشید و شاهد لحظاتی باشید که فرد به واسطه درخواستی که از شما داشته‌ چهره نه چندان رضایت‌مندی به خود...