بازاریابی مقاله‌ای

چگونه به عنوان یک توسعه‌دهنده برای محصول خود مشتری جذب کنیم؟
حمیدرضا تائبی
ترفند موفقیت
08 آبان 1398
توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی و به ویژه کارآفرینان به منابع مالی بزرگ دسترسی ندارند تا از پس هزینه‌های بسیار بالای تبلیغات برآیند. توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی و کارآفرینان می‌توانند با توجه...