اینترنت میکروبی

میکروب‌ها میلیاردها سال است که اینترنت مخصوص به خودشان را دارند
حمید نیک‌روش
اخبار جهان
اینترنت اشیا
25 مرداد 1396
ساخت شبکه‌های عظیم جهانی از طریق اتصال میلیاردها دستگاه‌های منفرد شاید بزرگ‌ترین دست‌آورد انسان تا به‌امروز باشد، اما میکروب‌ها در این زمینه حدود 3 میلیارد سال از ما جلوتر هستند. این ارگانیسم‌های تک...