اینترنت ماهواره‌ای

تا سال ۲۰۱۹ کل زمین زیر پوشش اینترنت خواهد رفت
اخبار جهان
16 ارديبهشت 1396
سال گذشته شرکت اسپیس ایکس که متعلق به ایلان ماسک است از طرح پوشش سراسری اینترنت برای کل کره زمین صحبت کرد. اکنون جزییات بیشتری از این طرح تشریح شده است.
SpaceX اینترنت یک گیگابیت به مردم سراسر جهان می‌دهد
میثاق محمدی‌زاده
اخبار جهان
29 آبان 1395
شرکت اسپیس‌ایکس از موسسه FCC درخواست مجوز برپایی ۴۴۲۵ ماهواره اینترنتی در فضای خصوصی کرده است. اینترنت ارایه شده توسط این ماهواره‌ها یک گیگابیت بر ثانیه بوده و در سراسر جهان در دسترس قرار خواهند گرفت...