اینترنت شاد

راهنمای دریافت اینترنت رایگان شاد
اخبار ایران
20/07/1400 - 13:28
بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، گزینه های مختلفی برای تعرفه اینترنت ویژه شاد بررسی شده که در نهایت با دستور رئیس جمهور ، اینترنت برنامه شاد 1400 - 1401 کاملا رایگان خواهد بود. در ادامه به راهنمای...