ایمن‌ سازی داده‌ ها

امنیت داده‌ها چیست و چگونه باید از داده‌ها محافظت کرد؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
20 آبان 1401
امنیت داده‌ها به فرآیند محافظت از اطلاعات دیجیتالی از دسترسی‌های غیرمجاز، از دست دادن تصادفی، افشا، دستکاری یا خرابی آن‌ها اشاره دارد. محافظت از داده‌ها، کلید حفظ اصول سه‌گانه «محرمانگی، یکپارچگی و...