اکسترانت

اینترانت چیست و چه تفاوتی با اکسترانت دارد؟
فناوری شبکه
29/01/1399 - 10:50
اینترانت نوعی شبکه کامپیوتری است که کارمندان یک شرکت یا سازمان می‌توانند در آن به تولید محتوا، برقراری ارتباط، مشارکت، همکاری و توسعه اهداف سازمان بپردازند. اکسترانت شبیه به اینترنت است، با این تفاوت...