اپل

افشای جاسوسی نرم‌افزارها با کمک نشانگرهای رنگی iOS 14
مهدی صنعت‌جو
اخبار
اخبار جهان
امنیت
موبایل
تبلت
اپلیکیشن
28 آذر 1399
بسیاری از نرم‌افزارهایی که بر روی گوشی خود نصب می‌کنیم، ممکن است بطور مخفیانه کنترل بخش‌های مختلفی از گوشی را در دست گیرند. اپل در iOS 14 ویژگی امنیتی را گنجانده است که به کاربر کمک می‌کند دریابد...
قیمت گوشی در بازار امروز 27 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
27 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز پنج‌‌‌شنبه 27 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 26 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
26 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز چهار‌‌شنبه 26 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 25 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
25 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز سه‌شنبه 25 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 24 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
24 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز دوشنبه 24 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 23 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
23 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز یک‌‌شنبه 23 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 22 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
22 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز ‌شنبه 22 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 20 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
20 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز ‌پنج‌شنبه 20 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 19 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
19 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز ‌چهارشنبه 19 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 18 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
18 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز ‌سه‌شنبه 18 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 16 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
18 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز یک‌شنبه 16 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 17 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
17 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز دوشنبه 17 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 15 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
15 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز شنبه 15 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 12 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
13 آذر 1399
در این مطلب قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار امروز چهار‌‌شنبه 12 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 11 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
12 آذر 1399
قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا، در بازار امروز سه‌‌شنبه 11 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.
قیمت گوشی در بازار امروز 10 آذر 99 + جدول
اخبار ایران
10 آذر 1399
قیمت انواع گوشی همراه سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا، در بازار امروز دو‌شنبه 10 آذر 1399 را مشاهده می‌نمایید.

صفحه‌ها