اولین کامیون خودران

اولین کامیون خودران دل به جاده زد
حسین آقاجانی
اخبار جهان
22/02/1394 - 16:08
چند روز پیش اولین کامیون بدون سرنشین مجوز رانندگی در جاده‌های عمومی را گرفت و سوالی که بیش از پیش قوت گرفت این است که آیا واقعا Autobotها در میان ما هستند؟ نه کاملا!