اهدای عضو

با ربات تلگرام اهدای عضو در یک دقیقه سفیر شوید
شایان حدادی
اخبار ایران
07/07/1396 - 12:59
در هر 10 دقیقه یک ایرانی به لیست نیازمند اهدای عضو اضافه می‌شود. در هر 2 ساعت یک ایرانی یک نیازمند پیوند جان خود را ازدست می‌دهد. در هر دوازده ساعت یک ایرانی موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به...
معرفی ربات تلگرام صدور آنی کارت اهدای عضو
شاهراه اطلاعات
22/03/1396 - 17:05
۲۷۰۸۱ نفر در صف دریافت و پیوند عضو هستند. بسیاری از ما قلبا تمایل داریم عضو انجمن اهداکنندگان اعضای بدن پس از مرگ مغزی شویم اما وقت آزاد نداریم تا دنبال‌اش برویم و مدارک‌مان را بدهیم و ثبت‌نام کنیم و...