انیگما

روايت شكسته‌شدن كدهای انيگما در جنگ جهانی دوم (بخش نخست)
سید مصطفی ناطق‌الاسلام
پرونده ویژه
18/10/1396 - 11:15
بررسی تاریخ دانش و فناوری در قرن بیستم بدون در نظر گرفتن جنگ جهانی دوم، شاید مانند دیدن کوه باشد بدون در نظر گرفتن قله آن. در نیمه نخست قرن بیستم، دگرگونی‌ها و پیشرفت‌هایی فراوان در دانش‌های تجربی و...