انرژی مغز

چرا نباید چند کار را با هم انجام داد؟
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
24/04/1395 - 10:15
صبح که از خواب بلند می‌شوید چه کارهایی انجام می‌دهید؟ چک کردن ایمیل‌ها؛ گشتی در فیسبوک؛ نوشیدن یک فنجان قهوه؛ رفتن به محل کار با اتوبوس یا مترو در حالی‌که یکی از آخرین ایده‌های خود را در گوگل جستجو...