انتقال سرور

مدیر تلگرام: تلگرام سرورهایش را به ایران منتقل نمی‌کند
اخبار جهان
31/04/1396 - 23:25
مدیر تلگرام اعلام کرد که این شبکه اجتماعی هیچکدام از سرورهایش را به ایران منتقل نمی‌کند.