امواج مضر

تمام گوشی‌های وارداتی باید آزمایش میزان تشعشع بدهند!
بهنام علیمحمدی
اخبار
اخبار ایران
13/04/1395 - 18:41
عظیم‌فرد، مديركل سرويس های راديويی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با ذکر این نکته که ميزان تشعشع گوشی‌های موبايل دارای استاندارد تعيين شده است، گفت: تمامی گوشی‌های موبايل كه به صورت قانونی...