امنیت DNS

امنیـت در مـرز DNS
میلاد امیریان‌فر
فناوری شبکه
امنیت
24/12/1393 - 14:52
بسیاری از کاربران و نه تمام آن‌ها با مفاهیم امنیت نرم‌افزار آشنا هستند، اما راه‌های پایه‌ای بیش‌تری برای محافظت از کاربر در مقابل حملاتی چون فیشینگ، بات‌نت‌ها، تبلیغات ناخواسته و مواردی از این دست...