امنیت فناوری عملیاتی

امنیت فناوری عملیاتی چیست و چرا نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
24/10/1402 - 15:00
امنیت فناوری عملیاتی (Operational Technology Security)، به مجموعه روش‌ها، تکنیک‌ها، و فناوری‌هایی گفته می‌شود که برای حفاظت از سیستم‌های عملیاتی صنعتی مانند سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، شبکه‌های انتقال...