امنیت سایبری در ۱۰ سال آینده

امنیت سایبری در ۱۰ سال آینده چگونه خواهد بود؟
علی قانعی
امنیت
29/06/1396 - 20:10
آینده سایبرسکیوریتی ارتباطی مستقیم با آینده کل صنعت فناوری اطلاعات و رشد فضای سایبری خواهد داشت. با وجود این‌که شخصا بر این باور هستم که آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما به وضوح می‌توان دید که در...