امنیت به عنوان یک سرویس

SECaaS چیست؟
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
فناوری شبکه
12/05/1400 - 13:05
با ظهور ابر، هیچ چیز در مورد زیرساخت فناوری اطلاعات شما وجود ندارد که دیگران یا شرکت‌ها نتوانند برای شما انجام دهند. روزانه شرکت‌های بیشتری به سمت فضای ابری و خدمات ابرمحور مثل Amazon AWS متمایل می‌...