الگوریتم کلونی مورچگان

هوش مصنوعی ازدحامی (Swarm Intelligence) چیست؟
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
01/08/1400 - 13:05
هوش ازدحامی (Swarm Intelligence)، زمینه‌ای از هوش محاسباتی (Computational Intelligence – CI) است که برای ساخت و توسعه سیستم‌های هوشمند چند عاملی الهام گرفته از طبیعت، استفاده می‌شود. در پیاده‌سازی...