الگوریتم عقب‌گرد

الگوریتم عقب‌گرد (Backtracking) چیست؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
16/06/1402 - 11:40
الگوریتم Backtracking یک روش محاسباتی است که برای حل مسائل با ساختارهای مشابه و تصمیم‌های زنجیره‌ای استفاده می‌شود. این الگوریتم از رویکرد بازگشتی استفاده می‌کند و در هر مرحله از محاسبه، تمام انتخاب‌...