الگوریتم‌های یادگیری ماشین

چگونه می‌توانیم در عمل از یادگیری ماشین استفاده کنیم؟ (بخش دوم)
حمیدرضا تائبی
کارگاه
16/11/1397 - 07:55
در شماره گذشته با بخش اول مطلب چگونه می‌توانیم در عمل از یادگیری ماشین استفاده کنیم؟ آشنا شدیم و به شما گفتیم که دو رویکرد یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و چرا پیاده‌...